Contracte începând cu data aplicării memorandumului