Programe și strategii

Primăria Comunei Săpânța are în portofoliu un număr de 4 proiecte.

Reabilitare Dispensar Uman

Proiectantul proiectului ”Reabilitare Dispensarul Uman - comuna Sapanta, judetul Maramures” este firma EVOAPP BUSINESS S.R.L., cu sediul in Gilau, str. Feser nr. 436, jud. Cluj, reprezentata de Naghiu George-Sebastian, Administrator, cu care s-a incheiat un contract de servicii nr. 3709/06.10.2017 al carui obiectiv este elaborarea documentatiei tehnice –faza DALI la obiectivul ”Reabilitare Dispensarul Uman - comuna Sapanta, judetul Maramures”, valoarea acestui contract de prestari servicii fiind de 19.000 RON.

Obiectivul investitiei il constituie asigurarea unor servicii medicale de calitate pentru toti locuitorii comunei Sapanta, asigurarea unor spatii adecvate pentru desfasurarea in conditii de maxima igiena a actului medical, cat si pentru pacienti. In prezent cladirea care gazduieste dispensarul uman din comuna Sapanta nu mai corespunde din punct de vedere functional desfasurarii in bune conditii a activitatii specifice.

In vederea realizari proiectului ”Reabilitare Dispensarul Uman - comuna Sapanta, judetul Maramures” prin PNDL 2017 -2020 se aloca suma de 750.000 RON.

Modernizare Cladire Primarie

Proiectantul general al proiectului este S.C. TEGRA PLUS S.R.L., RO407511 Stolna 96, Savadisla, judetul Cluj, telefon 0722-222416, fiind reprezentata de arh. Petru Simianu si Viorel Puscas si de ing.Gheorghe Flueras.

Investitia propusa, si anume ”Modernizare cladire primarie” presupune modernizarea unei cladiri cu impact asupra dezvoltarii serviciilor publice oferite locuitorilor comunei Sapanta. Aceasta investitie este necesara pentru imbunatatirea conditiilor de lucru din cadrul cladirii primariei, avand in vedere faptul ca nu exista termosistem pe constructie, centrala termica este invechita si nu functioneaza in parametri normali.

Principalele obiective urmarite prin proiectul ”Modernizare cladire primarie” sunt urmatoarele:

-reducerea consumului de combustibil conventional utilizat la prepararea
agentului termic pentru incalzire;
-reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, cu efect pozitiv asupra
schimbarilor climatice;
-realizarea independentei energetice a Romaniei;
-reducerea costurilor cu climatizarea pe perioada de canicula;
-ameliorarea aspectului urbanistic al localitatii.

Valoare de realizare a proiectului ”Modernizare cladire primarie” este de 315.000 RON.

Infiintare sistem de canalizare menajera si statie de epurare in comuna Sapanta, judetul Maramures

Proiectantul general al proiectului ”Infiintare sistem de canalizare menajera si statie de epurare in comuna Sapanta, judetul Maramures” este S.C. CUBICON INVEST S.RL. Baia Mare, str. Oituz 8/42 ; Cluj Napoca, str. Gen.Dragalina, nr. 85-87/2, telefon 0744-766097, 0744-772840.

Echipa de realizare a proiectului este formata din:

- CUCEU CRISTIAN - inginer civile, economist;
- OVIDIU NEAGU - inginer civile;
- POP SILVIU-RARES- inginer instalatii;
- PLES CRISTIAN- inginer instalatii;

Prin acest proiect se urmareste accesarea fondurilor structurale ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala-submasura 7.2-”Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica”.

In prezent in comuna Sapanta apele uzate menajere, provenite de la consumatorii care detin instalatii interioare de apa potabila, sunt deversate, fie la fosele septice improvizate, fie sunt lasate sa se scurga in rigolele si paraiele ce strabat localitatea, poluand zona. Din aceste considerente rezulta ca realizarea unor retele de colectare si transport a apelor uzate menajere de a lungul retelei stradale a localitatii este absolut necesara, mai ales datorita cresterii consumului de apa potabila prin executia sistemului de alimentare cu apa potabila, dezvoltarii economice, preocuparilor mai stringente privind protectia mediului inconjurator si cresterea calitatii nivelului de trai.

Proiectul ” Infiintare sistem de canalizare menajera si statie de epurare in comuna Sapanta, judetul Maramures” cuprinde un sistem de canalizare in lungime de 12 km, iar valoarea de realizare a acestui proiect se ridica la suma de 1.000.000 Euro.

Modernizare strazi in localitatea Sapanta, comuna Sapanta, judetul Maramures

In cadrul acestui proiect s-a incheiat contractul de prestari de servicii cu numarul 4283 din 06.11.2017,
intre
autoritatea contractanta COMUNA SAPANTA,cu sediul in Sapanta, nr.512, cod postal 437305, judetul Maramures, reprezentat prin STAN GHEORGHE, primar, in calitate de Achizitor,
si
S.C.DRUMPROIECT S.R.L.,cu sediul in municipiul Sf.Gheorghe, cod postal 520005, str Varadi Jozsef nr. 33, judetul Covasna, telefon 0267-312764, mobil 0745-066881, reprezentat legal prin ing. SIMON CSABA, in calitate de Prestator.

Prestatorul se obliga sa presteze serviciul-Actualizare si completare documentatie de avizare a lucrarilor de interventii DALI, pentru investitia
”Modernizare strazi in localitatea Sapanta, comuna Sapanta, judetul Maramures”,
inclusiv studiu geo, studiu topo,expertiza tehnica, documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor prevazute in certificatul de urbanism, in vederea depunerii pentru finantare in cadrul - Program National de Dezvoltare Locala.

Pretul stabilit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, conform detaliu cumparare directa atribuita de SEAP nr.DA14258180/06.11.2017, este de 41.300 RON, la care se adauga taxa pe valoare adaugata in valoare de 7.847 RON.
Pentru realizarea propiu-zisa a modernizari strazilor propuse prin acest proiect, s-a aprobat suma de 8.176.005 RON.

Strazile cuprinse in acest proiect au o lungime de 5,25 km,fiind urmatoarele:

-Ulita 1 km 0+000-1+125 (1.125 m)
-Ulita 2 km 0+000-3+376 (3.376 m)
-Ulita 3 (Strada Stan Ioan Patras)km 0+815-1+039 (224 m )
-Ulita 4 km 0+000-0+245 (245 m )
-Ulita 5 km 0+000-0+280 (280 m )