Situația drepturilor salariale precum și alte drepturi prevăzute de acte normative